Algemene voorwaarden voor www.hairpiece.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hairpiece.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Hairpiece. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hairpiece is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hairpiece.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op www.hairpiece.be staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hairpiece te mogen claimen of te veronderstellen.

Hairpiece streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hairpiece aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Retourneren

Producten online of in onze fysieke locatie aangekocht, kunnen binnen 14 dagen na aankoop geretourneerd worden in de originele verpakking en ongeopend of ongebruikt. Het betaalde bedrag, wordt zo spoedig mogelijk terugbetaald.

Hairextensions, clip-ins en toebehoren kunnen niet geruild of geretourneerd worden, aangezien deze op maat aangekocht worden.

Garantie hairextensions

Hairpiece geeft 1 maand garantie op het plaatsen van de hairextensions. Mocht u niet tevreden zijn over de plaatsing (te hoog geplaatst, komen ze los,…) dan wordt dit binnen deze termijn gratis verholpen. Dit geldt enkel indien het niet door eigen toedoen is veroorzaakt en de juiste verzorgingsproducten zijn gebruikt. Indien u tijdens deze periode een andere kapper heeft bezocht, ze zelf gekleurd of de extensions zelf verwijderd heeft, vervalt de garantie volledig.
U dient zelf contact op te nemen binnen de 30 dagen na plaatsing in geval u aanspraak wil maken op deze garantie.

Bellami geeft 3 maanden garantie op de kwaliteit van het haar. Indien binnen deze termijn een fabricagefout voor doet, (haren komen los van de aanhechting, coating gaat weg), neemt u zo snel mogelijk contact op. Dit geldt enkel bij het gebruik van de juiste verzorgings- en stylingproducten. De extensions worden dan vervangen door Bellami, na technische controle door de fabrikant. Dit kan enige tijd in beslag nemen. De kosten die worden gemaakt voor het retourneren van de extensions, zijn ten laste van de verkoper, Hairpiece.

Het haar mag niet gekleurd of chemisch behandeld zijn, noch door de consument, noch door een professionele kapper, of deze garantie vervalt volledig.

Er wordt in geen enkel geval een terugbetaling gedaan in contanten, maar er wordt wel gezocht naar een gepaste oplossing, indien de extensions niet voldoen aan uw verwachtingen.

Er wordt ten allen tijde een voorschot aangerekend van 50% bij het bestellen van hairextensions wanneer deze bij Hairpiece worden geplaatst. Betalingen kunnen op factuur met een betaaltermijn van 7 werkdagen. Indien het volledige bedrag van de aankoop of plaatsing van extensions niet voldaan is binnen de termijn van 7 dagen, vermeld op de factuur, vervalt de garantie die eerder hierboven vermeld is, volledig. Er zal na deze periode een aangetekende herinnering worden verzonden met een extra kost van 7,5€. Wanneer hier geen verder gevolg aan wordt gegeven, worden verdere wettelijke stappen ondernomen.

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hairpiece.be op deze pagina.